en | de | tr

Web Site Tasarımı

Bootstrap

CSS-Grid

Flexbox

HTML

CSS

jQuery

NextGenJS

Web Uygulamaları

Vue.JS

React.JS

jQuery

NextGenJS

Node.js

Express.js

Mobil Uygulamalar

Xamarin

Swift

Objective C

Android Java

Node.js

Express.js

Tekom'u 30 sene önce hayata geçirdik. İlk 15 sene ağırlıklı olarak sanayi otomasyon projeleri gerçekleştirdik. 2000 yılından sonra çoğu proje web uygulaması oldu, 2010 yılından sonra da mobil uygulamalar da geliştirdik.

Başlangıçta C programlama dili kullanırken, sonra sırasıyla Oracle, Microsoft.Net ve son olarak da JS platformları kullanmaya başladık. Mobil için Swift, Objective-C ve Java yanında Xamarin ile de uygulamalar geliştirdik.

Son dönemde, bilhassa bazı Javascript platformları konusunda uzmanlaştık:

  • Vue.js
  • React.js
  • Ecmascript Next
  • Bootstrap.js
  • jQuery
  • Node.js
  • Express.js

Bu JS teknolojilerini kullanarak web siteler tasarlamakta ve web uygulamaları geliştirmekteyiz. Mobil ortamda da çalışan PWA mimarisinde web uygulamalar da geliştirmekteyiz.